VEZË

Qoftë për shkak të proteinave që përmban, qoftë për kaloritë e pakta që ka, qoftë për tërë ato elemente ushqyese, ka shumë gjëra për të pëlqyer kur ke të bësh venë. Vetë bartin një vistër mirësish tek ne, prandaj dhe nuk gjen arsye të vlefshme për mospërdorimin e tyre. Ndër të tjera, vezët e Konsonit janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme veterinaro-sanitare. Atëherë, ha prej tyre dhe kënaqu. Ushqimi për zogj është natyral, i pasur me drithëra, kryesisht i përbërë nga misri. Vezët janë nën kontrollë të vazhdueshme veterinaro-sanitarë. Ushqimi për zogj është natyral, i pasur me drithëra, kryesisht i përbërë nga misri.

Për mbrojtjen e shëndetit tuaj përmbajuni këshillave për përdorim të drejtë:

  • -  Të ruhet I freskët në frigorifer, përndryshe duhet të përdoren sa më shpejt deri më datën që shkrun në paketim
  • -  I freskët të ruhet në temp.: -2*C deri +2*C
E liçensuar nga AVUK, me numër: KS 111
MISH ZOGU I FRESKET
ALL RIGHTS RESERVED © KONSONI 2019
ALL RIGHTS RESERVED © KONSONI 2019