Pyet çfarë
të duash.

Milen Pn 50000 Gjakova, Kosovo

+383 44 500 818
www.konsoni.com

Pyet çfarë
të duash.

Milen Pn 50000 Gjakova, Kosovo

+383 44 500 818
www.konsoni.com
ALL RIGHTS RESERVED © KONSONI 2019
ALL RIGHTS RESERVED © KONSONI 2019